Miljöövervakning

Miljöövervakning utförs av olika instanser och myndigheter i Sverige. Det kan till exempel gälla luft, vatten och biologi.  

Miljövervakning av vatten och luft beskrivs närmare på underliggande sidor till denna rubrik. 
 
På vår sida om naturvård kan du läsa mer om biologisk rapportering och övervakning, se länk under "Relaterad info". På underliggande sidor finns uppgifter om fisk, fåglar med mera.

Bertil Karlsson är miljöstrateg på samhällsbyggnadsförvaltningen. Bertil berättar gärna mer om den miljöövervakning som pågår i kommunen.