Utomhusluftens kvalitet

Kommunen är sedan 2014 medlem i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Förbundet omfattar ett område från Nyköping i söder till Hudiksvall i norr. Gnesta kommuns arbete med luftövervakning sker genom förbundet där det konkreta arbetet huvudsakligen består av tre delar:

  • Inventeringar av utsläppskällor
  • Mätningar av luftkvalitet och meteorologi
  • Modeller för spridning och nedfall av luftföroreningar

Kontinuerliga mätningar av luftkvalitet görs inte men om behov skulle uppstå eller en kartläggning behövs köps denna tjänst från Östra Sveriges Luftvårdsförbund.

Läs mer på Luftvårdsförbundets hemsida där beräkningar från Gnesta kommun kommer att finnas i framtiden. Länk hittar du under "Relaterad info".