Nötkreatur som vilar i en hage

Djurskydd, hållande av djur

Att ha vissa djur kräver tillstånd. Tillstånd behövs till exempel för ridskoleverksamhet, turridning samt om du håller, föder upp eller säljer hästar, hundar eller katter. Du ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen, inte kommunen.

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet. Länsstyrelsen är den myndighet som sedan den 1 januari 2009 har detta kontroll- och prövningsansvar. Läs mer om det ändrade kontrollansvaret under "Relaterad info".

Gränsen för hur många djur du kan ha utan tillstånd varierar beroende på vilket typ av djur det gäller, djurens ålder och om djuren finns inom detaljplanelagt område. Vid tillståndsprövningen bedöms lämpligheten hos djurhållaren, hur ändamålsenliga lokalerna är ur djurskyddssynpunkt och vilken risken är för olägenheter hos grannar.

Länsstyrelsen följer även upp misstänkta fall av vanvård. Om det skulle visa sig att djur är misskötta och situationen är akut kan länsstyrelsen besluta att omedelbart omhänderta djuren.

Kontakta gärna djurskyddsinspektörerna på länsstyrelsen på telefon 010-2234150 eller via länsstyrelsens hemsida om vad som gäller i just ditt fall.

Mer information får du på länsstyrelsens samt Jordbruksverkets hemsida, se länkar under "Relaterad info".

När det gäller frågor om till exempel lagring och spridning av gödsel är detta frågor som miljöenheten hanterar.

Mycket som är värt att veta om just vad som gäller för regler med spridning och lagring av gödsel (och mycket annat som är värt att veta i sammanhanget) finns i skriften "Gödsel och miljö" från Jordbruksverket, se länk under "Relaterad info".

Djurhållning inom detaljplanelagt område

Om du bor i ett detaljplanelagt område och har planer på att skaffa

  • nötkreatur, häst, get, får, svin
  • pälsdjur eller fjäderfä (fler än 4) som inte är sällskapsdjur
  • orm

behöver du anmäla detta till miljöenheten.

När det gäller aggressiva eller lösspringande hundar är det en ordningsfråga och därmed en fråga för polisen.