Värmepumpar

En anmälan krävs för att installera värmepump. Nedan finns att läsa vad en anmälan ska innehålla och vad du behöver tänka på inför en installation.

Anmälan

Funderar du på att installera en värmepump?

Tänk i så fall på att du behöver lämna in en anmälan till miljöenheten när det gäller till exempel installation av bergvärme och sjövärme.

Anledningen till det behövs en anmälan är att en sådan anläggning kan ha en negativ påverkan på miljön och när det gäller bergvärme främst på grundvattnet.

För installation av en luftvärmepump krävs ingen anmälan.

Kommunens energirådgivare

Kontakta gärna kommunens klimat- och energirådgivare Bertil Karlsson om du har frågor kring de olika uppvärmningsmöjlig-heterna. Kontakta honom genom växeln på telefonnummer 0158-275 000.

Mer läsning

Fler frågor och svar kan du läsa om på Svenska kyl & värmepumpföreningens hemsida, du hittar länk under "Relaterad info". Här kan du även söka efter installatörer och återförsäljare som finns samlade länsvis.

Miljöenhetens informationsblad samt en länk till energimyndighetens hemsida hittar du under "Relaterad info". På energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om värmepumpar.

Frågor och svar

Vilket avstånd ska det vara mellan min dricksvattenbrunn och min energibrunn?

 

Det bör vara minst 30 meter.

Hur stort måste avståndet vara mellan 2 olika energibrunnar?


Avståndet bör normalt sett vara minst 20 meter. Är det närmare än 20 meter från ditt planerade borrhål till fastighetsgränsen begär miljöenheten att få in yttrande från din granne/grannar. Detta för att grannen inte ska vara förhindrad att i framtiden kunna borra en energibrunn.

Vad är borrkax?


Borrkax är det material som kommer upp till markytan i samband med borrning. Det består oftast av blandat grus, sand och vatten.

Min uppvärmning sker idag med olja kan jag få bidrag när jag konverterar till exempelvis bergvärme?

 

Tyvärr finns inte detta bidrag kvar.

Jag har idag direktverkande el som uppvärmning till mitt boende kan jag få bidrag när jag konverterar till t.ex. bergvärme?

 

Nej, tyvärr möjligheten att få detta bidrag togs bort i och med årsskiftet 2010/2011.