Kvinna som paddlar på sjön Båven

Vattenkvalitet i sjöar och vattendrag

Gnesta kommun har många sjöar och vattendrag där vattenkvaliteten varierar stort. Allt ifrån de små försurningskänsliga skogssjöarna till de övergödningshotade slättsjöarna i jordbruksbygd.

Mellan dessa ytterligheter finns sjöar med en ypperlig vatten-kvalitet både ur ekologisk och kemisk synvinkel.

På VISS, Vatteninformationssystem Sverige, kan du söka uppgifter i en databas för sjöar och vattendrag i hela Sverige. Se länk under "Relaterad info".

Kommunen samverkar med vattenvårdsförbund och länsstyrelsen om vattenprovtagning.

Avrinningsområden

Gnesta kommun omfattas av flera avrinningsområden där vattenförbund verkar för respektive område. De stora avrinningsområdena är Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund. (Nyköpingsån och Svärtaån) och Trosaåns vattenvårdsförbund. Några sjöar i nordväst rinner mot Mälaren och ingår därför i Mälarens vattenvårdsförbund.

Söker du information om Båven och de sjöar som rinner mot Båven kan du besöka Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbunds hemsida. Där finns uppgifter om bland annat vattenflöden och vattenkvalitet. Se länk under "Relaterad info".

I stort sett samtliga övriga sjöar avvattnas mot Trosaån. Miljöövervakningen för detta vattensystem sköts av Trosaåns vattenvårdsförbund. Besök gärna Trosaåns vattenvårdsförbunds hemsida och läs om vattenkvalitet och de aktiviteter som pågår, se länk under "Relaterad info".

Kommunen kalkar också regelbundet flera försurningskänsliga sjöar. Kalkningsinsatserna följs genom årliga provtagningar.

Vill du veta mer om analyser och vattenflöden, kontakta kommunens miljöstrateg, Bertil Karlsson.