Naturbild

Allemansrätten

Naturen står öppen för oss alla. Du kan njuta av dofter, fågelsång, storskogens tystnad och blommande ängar. Tack vare allemansrätten har du möjlighet att plocka blommor, bär och svamp.

Allemansrätten är en förutsättning för det aktiva friluftslivet i skog och mark som vi i Sverige ser som en självklarhet. Det du måste göra i gengäld är att inte störa naturen eller andra människor. Följ följande regler som ett tack till den natur som gärna ser dig som aktsam gäst och glöm inte skräpet i vår vackra natur!

  • Passerar du genom betesmark, måste du stänga grindar. Du får inte störa djuren och inte skada stängsel.
  • Du får tälta på annans mark. Men du måste ha lov för att tälta nära boningshus, på jordbruksmark, i grupp eller mer än ett dygn på samma plats.
  • Du får vandra och åka skidor över annans mark, men inte över tomt, plantering och växande gröda. Håll avstånd till boningshus.
  • Ridning och cykling ingår i allemansrätten, men bara så länge marken inte skadas nämnvärt.
  • Bilar, Mc, mopeder och andra motorfordon är förbjudna i terrängen. Du får parkera ditt fordon direkt intill vägen om Du inte hindrar trafiken eller dem som arbetar i skog och mark.
  • Du får bada överallt utom vid tomt eller där någon myndighet särskilt har förbjudit tillträde.
  • Lämna djurens bon och ungar ifred. Håll alltid hunden under noggrann uppsikt. Kopplingstvång finns under vissa tider.
  • Du får inte fälla träd och buskar. Det är också förbjudet att bryta kvistar och grenar, att ta bark och näver eller skada växande träd på annat sätt.
  • Du får tända en liten lägereld men  bara om det inte finns minsta risk för brand. Du kan bli skadeståndsskyldig om elden sprider sig. Släck mycket noga. Elda aldrig direkt på klippor eller berg då de kan spricka.

Allmansrätten kan komma att förändras på så sätt att flera markägare upplever att deras marker utnyttjas i vinstdrivande syfte tex forsränning i älvarna i norra Sverige, extrem turridning som ger skador i marken med mera.