Kräftor

I kommunen dominerar den inplanterade signalkräftan. I några få vatten finns dock bestånd av den ursprungliga flodkräftan kvar.

Flodkräftan klassas nationellt som starkt hotad art. Därför är det viktig att inte sprida den för flodkräfta dödliga kräftpesten till vatten där flodkräfta förekommer.

Kräftpest sprids med infekterat vatten som förs mellan sjöar. För därför aldrig vatten från en annan sjö till en sjö eller vattendrag där flodkräfta kan förmodas förekomma. Kanoter, båtar och fiskeredskap ska desinficeras om de i blött skick flyttas mellan sjöar.

Största orsaken till spridning av kräftpest, är utplantering av signalkräftor. Signalkräftorna är mer resistenta mot pest och kan överföra smittan till de sjöar där de sätts ut. Vid all utplantering av odlad fisk och kräftor krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Den som ska plantera ut fisk eller kräftor som har skyldighet att ansöka om ett tillstånd från länsstyrelsen i det län där utplanteringen ska ske. Länsstyrelsen i Sörmlands län nås på telefon 010-223 40 00 och Länsstyrelsen i Stockholms län på telefon 010-223 10 00.