Nya distributionsledningar

Arbetet med nya distributionsledningar innebär att projektera och anlägga nya ledningar från det nya vattenverket till Gnesta tätort och inom tätorten. Målet är att utbyggnaden till viss del ska kunna göras i etapper.

Vad gör vi?

Efter hand som Gnesta växer kommer ledningskapaciteten från det nya vattenverket till olika delar av Gnesta behöva förstärkas. Datorsimuleringar av behovet har genomförts, och de visar var nya ledningar behövs. Bland annat behöver kapaciteten till de norra och sydvästra delarna av Gnesta ökas.

När gör vi det?

Dessa arbeten kommer att genomföras etappvis från år 2023 och under några år framåt.

Tillbaka till projektsidan Vattenförsörjningen.