Nya råvattenledningar

I arbetet med nya råvattenledningar ingår att projektera och anlägga nya ledningar från Klämmingen till ett nytt vattenverk.

Vad gör vi?

Här ingår att leda sjövattnet från Klämmingen i två ledningar till det nya vattenverket, som är planerat att placeras intill det befintliga vattenverket söder om Frösjön. Ledningarna är såkallade råvattenledningar eftersom vattnet inte har renats till dricksvatten. En utredning har genomförts där olika alternativa sträckor för ledningarna har jämförts. Huvudalternativet är att ledningarna till största delen ska kunna läggas genom Frösjön, från den norra stranden till den södra. Konsulter har handlats upp för att projektera ledningarna.

När gör vi det?

Målsättningen är att en av de två råvattenledningarna ska vara klar att användas senast sommaren 2025. Den andra ledningen kommer att läggas ner i framtiden parallellt med den första, för att klara förväntad befolkningsökning i Gnesta fram till år 2060.

Tillbaka till projektsidan Vattenförsörjningen.