Nyhetsarkiv nya vattenförsörjningen

Här hittar du vårt nyhetsarkiv för den nya vattenförsörjningen i Gnesta tätort.

2022-10-26
Pilotförsöken med att rena vatten från sjön Klämmingen är försenade och beräknas komma igång under vecka 45-47.

2022-10-21
Efter en omfattande upphandling, med stort intresse från branschen, har Gnesta kommun nu tecknat ett avtal med ett konsultföretag om detaljprojektering av det nya vattenverket i Gnesta tätort.

2022-10-13
Igår togs det bottenprover i Klämmingen och Frösjön. Proverna är en del av alla utredningar som måste göras innan vi kan ansöka om tillstånd att använda Klämmingen som en ny vattentäkt, då den befintliga inte längre räcker till.

2022-09-30
I delprojektet om en ny vattentäkt ingår att söka och få alla tillstånd som behövs för att kunna använda Klämmingen som vattentäkt. Ett konsultföretag är upphandlat för att ta fram alla utredningar som måste göras för dessa tillståndsansökningar. Förutom att utreda den hydrologiska påverkan på sjöar och vattendrag krävs ett antal utredningar som beskriver förekomst och påverkan på övriga miljöintressen omkring Klämmingen. Hittills är vi exempelvis klara med en naturvärdes- och fladdermusinventering samt utredningar kring bakteriehalten i Frösjön och påverkan från den kommande pilotanläggningen. Utredningar som står på tur att göras är bland annat en bottenfaunaundersökning, en fågelstudie, en utredning om eventuell grundvattenpåverkan, och en bullerutredning.

2022-09-16
Idag sjösätts vattenledningen till pilotförsöken inför Gnesta tätorts nya vattenförsörjning. Själva pilotförsöken beräknas komma igång under vecka 42. Mer information om det kommer.

2022-08-31
Nu är alla tillstånd klara för pilotförsöket med rening av råvatten från sjön Klämmingen. Pilotförsöket beräknas påbörjas under vecka 42. Mer information inför det kommer.

2022-05-20
Den 19 maj beslutade Länsstyrelsen i Södermanlands län att bevilja bidrag till ett pilotförsök med rening av råvatten från sjön Klämmingen. Pilotförsöket har som mål att utgöra underlag till val av process och dimensionering av Gnestas framtida vattenverk.

2022-05-14
Fällningsförsök av vatten från sjön Klämmingen är genomförda. Detta gör att vi är ännu ett steg framåt för en ny vattentäkt för Gnesta tätort. Resultaten var dessutom över förväntan vilket kommer reducera nödvändiga undersökningar i samband med pilotanläggning vilket besparar projektet både tid och pengar.