Nytt vattenverk

Ett nytt vattenverk behövs för att rena vatten från Klämmingen till dricksvattenkvalitet. Utbyggnaden görs etappvis.

Vad gör vi?

När vi byter vattentäkt för Gnesta tätort från grundvatten till ytvatten kommer ett helt nytt vattenverk behövas. Kapaciteten i det nya vattenverket kommer att bli betydligt större än i det nuvarande, för att klara den förväntade befolkningsökningen i och omkring tätorten under en lång tid framåt.

När gör vi det?

Under våren 2022 gjordes en upphandling med ett konsultföretag som ska projektera det nya vattenverket. Parallellt med projekteringen kan det också bli aktuellt att prova olika reningstekniker i en mindre testanläggning.

Målsättningen är att ha alla dokument och tillstånd klara så att vattenverket kan börja byggas efter sommaren 2024. I så fall kommer det att kunna tas i drift under 2027. Tidplanen är dock lite osäker då den är beroende av att tillstånden blir klara i tid.

Parallellt med projekteringen av ett nytt vattenverk undersöker vi också möjligheten att förstärka den befintliga vattenförsörjningen tillfälligt, fram till dess att det nya verket står klart.

Tillbaka till projektsidan Vattenförsörjningen.