2019-02-26
Bild på pojke som står framför sorteringsbehållare på återvinningsstation

1074 ton lämnades till återvinning 2018

Varje år presenterar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, statistik över mängden förpackningar och tidningar som hushållen lämnar till återvinning.

2018 års siffror visar att vi i Gnesta kommun lämnade i snitt 95,57 kg per person till återvinning.

Räknat i kilo per fast boende i Sverige lämnade varje person nästan 64 kilo material till återvinning. Gnesta ligger alltså klart över riksgenomsnittet.

Uppdelat på olika materialslag ser siffrorna för mängden insamlat material per person i vår kommun ut så här:

Förpackningar av i kilogram per person


Glas

Papper

Plast

Metall

Tidningar

Gnesta

29,74

23,83

9,48

2,17

30,35

Sverige

21,9

13,9

7,5

1,6

18,7

 

Att du är med och bidrar gör skillnad - för miljön, barnen och framtiden. Alla vinner när du återvinner!

Senast publicerad 2019-02-26