2022-10-19

Älgar i tätbebyggda områden

Vilda djur såsom klövvilt kan lockas till trädgårdar och tätorter vid stor tillgång på fallfrukt. Detta kan innebära obehag både för människor och djur. För att förebygga det krävs att man tar bort det som lockar.

För att minska risken för att djuren ska röra sig på vägar och i bostadsområden ber vi dig att ta hand om och ta bort fallfrukt från din trädgård. Fallfrukten är lockande för älgar och andra djur. Om frukten plockas upp så är det inte lika intressant för djuren att vara i området.

Mindre mängder fallfrukt kan du lägga i den gröna avfallspåsen och kasta i soptunnan. Har du större mängder fallfrukt kan du lämna detta på återvinningsgården.

Om du ser vilt på eller intill vägen

Som trafikant kan du agera även innan en olycka sker, om du ser större vilt på/intill vägen eller på fel sida viltstängsel. Meddela Trafikverkets kundservice, se kontakt, som ser till att informationen hamnar rätt i organisationen och kan hanteras.