2021-10-18

Älgar i tätbebyggda områden

Under den senaste tiden har vi fått rapporter om att vilda djur, bland annat älgar, rör sig i tätbebyggda områden. Detta kan innebära en risk för både människor och djur.

Djuren lockas in i våra tätbebyggda områden på grund av att det finns gott om mat i form av fallfrukt.

För att minska risken för att djuren ska röra sig på vägar och i bostadsområden ber vi dig att ta hand om och ta bort fallfrukt från din trädgård. Fallfrukten är lockande för älgar och andra djur. Om frukten plockas upp så är det inte lika intressant för djuren att vara i området.

Mindre mängder fallfrukt kan du lägga i den gröna avfallspåsen och kasta i soptunnan. Har du större mängder fallfrukt kan du lämna detta på återvinningsgården.