2023-07-21
Sopkärl i solsken framför en blå byggnad.

Allt bättre återvinningsvanor i kommunen

En plockanalys av hushållssopor i Gnesta kommun visar att vi blir allt bättre på att sortera rätt i vårt restavfall. Minskande mängd matavfall tyder på mindre mängder sopor totalt och att vi blir allt bättre på att ta tillvara på det vi konsumerar.

Kommunen har utfört en plockanalys, en undersökning av vad hushållens avfall innehåller, för att få en bild över vad avfallet består av samt beräkna vilka mängder avfall som uppstår under en vecka. Mängden rest- och matavfall minskar över åren, vilket kan vara ett resultat av att mindre mängd avfall uppstår och att allt mer sorteras rätt.

Vad innehåller restavfallet?

Resultatet visar att vi blivit bättre över åren på att sortera ut matavfall, tidningar och förpackningar, men vi har fortfarande en stor del felsorterat avfall, där bland annat en stor del matavfall hamnat i restavfallet istället för att till exempel bli biogas via sortering som matavfall. Vi kan därför bli ännu bättre på att sortera rätt!

Cirkeldiagram med olika avfalls andel i återvinningen.

Figur 1: Rätt sorterat avfall är övrigt brännbart och inert material, exempelvis keramik, kattsand och aska, syns som gröna fält i diagrammet. Fel sorterat är matavfall, trädgårdsavfall, tidningar och förpackningar, textil, farligt avfall (exempelvis kanyler, läkemedel, tändare, nagellack) och el och elektronik (exempelvis batterier, lampor, sladdar med mera).

Vad innehåller den gröna matavfallspåsen?

Matavfallspåsen innehåller hela 82 % rätt sorterat avfall! Vi ser dock att mängden felsorterat avfall i de gröna påsarna ökat och även mängden onödigt matavfall, så kallat matsvinn har ökat över åren. Vi kan därför bli bättre på att både ta hand om matrester och endast slänga matavfall i den gröna påsen.

Cirkeldiagram med andelen olika typer av avfall markerade.

Figur 2: Rätt sorterat material är oundvikligt matavfall, onödigt matavfall (till exempel mat med passerat datum, matrester, ätbar frukt och grönsaker), övrigt matavfall (bland annat hushållspapper och servetter) samt trädgårdsavfall syns som gröna fält i diagrammet. Felsorterat är tidningar, papper, plast, plast- och pappersförpackningar, övrigt (glas- och metallförpackningar, övrigt glas och metall, porslin, kattsand, aska, kanyler, läkemedel, lampor, batterier, småelektronik) och allt övrigt brännbart (exempelvis blöjor, bindor, våtservetter, trasor, tops, stearin med mera).

Under april månad 2023 började vi dela ut nya nedbrytbara gröna matavfallspåsar. Dessa innehåller inte plast och lämnar inga mikroplatser om de skulle hamna i naturen. Precis som tidigare får du nya påsar genom att knyta en påse på soptunnans handtag, men använd helst dina befintliga påsar innan du ber om nya.

En grön matavfallspåse som ligger på gräs.

Hjälp oss och miljön genom att göra rätt!

Om allt matavfall som uppstår läggs i den gröna matavfallspåsen kan mer biogas och biogödsel produceras. Visste du att en biogasbil kan köra 2 kilometer på ett kilo matavfall?

För att förpackningar ska kunna materialåtervinnas ska de tömmas på eventuella matrester, som läggs i den gröna matavfallspåsen, och sedan sorteras rätt på en återvinningsstation.

Farligt avfall och elektronikavfall lämnas till återvinningsgården i Gnesta för att de ska kunna återvinnas på bästa sätt. Se Relaterad information.

Textilavfall som lämnas på återvinningsgården kan återanvändas. Hel textil kan återanvändas direkt och en del kan också lagas eller så kan textilfibrer återvinnas till ny textil.