2022-11-21
Tecknat utropstecken med orange bakgrund

Ändrade rutiner vid slamtömning

Vi kommer att förändra rutinerna inför och vid slamtömning. Vår entreprenör kommer bland annat inte att ringa innan slamtömning, om du har en bom på vägen, eller lämna kvittenslappar efter utförd tömning.

Bom på vägar vid slamtömning

Har du en bom på vägen till din fastighet behöver du göra några åtgärder. Inför slamtömning behöver du se till att bommen är upplåst under den veckan slamtömning ska utföras, alternativt sätta dit ett kodlås på bommen.

Angående kodlås

Du behöver meddela oss koden om du sätter dit ett kodlås på bommen. Vi lägger då in koden på din tjänst hos oss.

Berörda fastigheter

Vi kommer att skicka ut ett brev med posten till berörda fastighetsägare efter att nästa slamtömning har utförts.

Bomkörning

När vi har skickat ut ett brev till berörda fastighetsägare, och i de fall där bommen är låst den veckan slamtömning ska utföras, inget kodlås sitter på bommen eller felaktig/ingen kod har meddelats, kommer en bomkörningsavgift att debiteras enligt gällande taxa.

Kvittenslappar efter tömning

Vår entreprenör kommer inte längre att lämna en kvittenslapp efter tömning, då de inte är väderbeständiga. Om du har märkt ut tömningsplatsen med den röda flaggan sittandes på en pinne, läggs den ner efter tömning.

När chauffören har tömt, kvitteras den utförda ordern digitalt, och tömningsdatum samt tid överförs till vårt verksamhetssystem. Du kan alltid kontakta servicecenter för att få veta när tömningen utfördes, se kontaktuppgifter.

Vid behov av att veta exakt dag slamtömning ska ske

Om du måste veta exakt vilken dag din slamtömning ska ske, behöver du beställa en akut tömning. Ringer du till servicecenter under måndag - fredag mellan kl 08.00 - 14.00 och beställer en akut tömning, får du tömt samma dag.

Det tillkommer ett tillägg på för närvarande 585 kronor för akuttömningen, utöver grundavgiften för schemalagd tömning, enligt gällande taxa.