2021-04-06

Angripna granar avverkade i Lötbodal

Tyvärr har kommunen varit tvungna att ta ner många granar i Lötbodalsskogen. Detta på grund av skadeinsekten granbarkborren som gjort att flera träd dött och riskerat att falla.

Gnesta kommun är, precis som resten av Södermanland, hårt drabbad av granbarkborren. I Lötbodalsskogen har kommunen flera gånger avverkat träd i hopp om att få ett stopp på granbarkborren. Tyvärr har den kommit tillbaka gång på gång varpå vi nu har varit tvungna att avverka ännu mer angripna träd för att hindra vidare spridning.

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. Den angriper granar genom att lägga ägg under innerbarken, som sedan larverna äter av så att träden till slut dör. Den skog som är död måste tas ned för att undvika att människor kan komma till skada då träden riskerar att falla. De träd som ännu inte dött utan bara är angripna måste också avverkas för att undvika att angreppen sprider sig ytterligare till kringliggande skog.

Friluftsområdet Lötbodal är ett populärt rekreationsområde för många Gnestabor och det är en stor sorg att vi har behövt avverka skog där. Nya träd kommer att planteras i området. Troligtvis blir det blandskog istället för gran, som bättre kan stå emot angrepp från granbarkborren.