2023-05-12
Lägereld

Avrådan från eldning

Risken för skogsbrand är hög. Därför avråder Sörmlandskustens räddningstjänst från eldning i östra Sörmlandskommunerna. Avrådan gäller från torsdag 11 maj tills vidare.

Det varma och torra vädret har gjort gräset torrt och det är stor brandrisk i skog och mark. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand.

Inget eldningsförbud än

Räddningstjänsten har beslutat att inte utfärda eldningsförbud just nu.

Om värmen och torkan fortsätter kan det bli eldningsförbud vilket innebär att det blir förbjudet att elda utomhus på allmän plats. Information om eldningsförbud meddelas här på gnsta.se och räddningstjänstens webbplats.