2020-07-30

Avrådan från eldning tas bort

Från och med idag, torsdagen den 30 juli 2020, tar räddningstjänsten bort avrådan från eldning då brandriskprognoserna visar på normala värden.

Det innebär att eldning i mindre omfattning åter är tillåten. Vi rekommenderar att du kör ditt trädgårdsavfall till återvinningen istället för att elda.

Du eldar på egen risk

Tänk på att eldning alltid sker på egen risk. Det är du själv som ansvarar för eldningen och eventuella konsekvenser till dess att glöden har svalnat. Ha alltid tillgång till vatten och redskap, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, att släcka med. Du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Håll koll på brandrisken

Brandrisk Ute är en mobil app som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen finns för iPhone, iPad och Android och du hittar den på App Store eller Google Play.