2022-10-21
Brygga vid Klämmingsbergsbadet i Gnesta

Avtal klart inför nytt vattenverk

Efter en omfattande upphandling, med stort intresse från branschen, har Gnesta kommun nu tecknat ett avtal med ett konsultföretag om detaljprojektering av det nya vattenverket i Gnesta tätort.

Företaget är VA Drift, som vann upphandlingen för att de hade ett förmånligt pris ihop med hög kompetens och erfarenhet. Med detta avtal har Gnesta kommun nu upphandlat samtliga huvudkonsulter till de fyra delprojekten i projektet Ny vattenförsörjning för Gnesta tätort. En milstolpe har därmed nåtts!

Övriga huvudkonsulter i projektgruppen är Rejlers/Geosigma för råvattenledningen, Norconsult för projektledning, miljötillstånd och distributionsledningar samt Stangdell & Wennerqvist för juridiska tjänster.

Varför behövs ett nytt vattenverk?

När vi byter vattentäkt för Gnesta tätort från grundvatten till ytvatten från sjön Klämmingen kommer ett helt nytt vattenverk behövas. Kapaciteten i det nya vattenverket kommer att bli betydligt större än i det nuvarande, för att klara den förväntade befolkningsökningen under en lång tid framåt.

Målsättningen är att börja bygga det nya vattenverket efter sommaren 2024, och att det tas i drift hösten 2026. Tidsplanen är dock osäker då den är beroende av olika dokument och tillstånd som behöver blir klara i tid.

Läs mer om projektet för den nya vattenförsörjningen på: gnesta.se/vattenforsorjningen2026