2023-05-04
Granskog

Avverkning av skadad skog i Laxne

Nu avslutas avverkningen av skadad skog i Lötbodal. I direkt anslutning så fortsätter det planerade arbetet i Laxne, där det också finns skog som angripits av granbarkborrar.

Barkborrarna fortsätter att döda granar i den kommunala strövskogen. Trots flera insatser genom åren fortsätter angreppen. Av säkerhetsskäl genomförs avverkningar där skogen är skadad.

Laxne

Torsdagen den 4 maj kommer skördaren (avverkningsmaskinen) till Laxne för att börja sitt arbete. Vi ber alla att hålla minst 100 meters skyddsavstånd till den fällande maskinen. Faran ligger främst i att en kapkedja kan gå sönder och den vassa kedjan kan kastas ut i terrängen.

Efter en tid kommer skotaren, maskinen som samlar samman stockarna att börja arbeta. Då är det inte farligt att promenera i skogen men givetvis ska man ta hänsyn till arbetsområdet för maskinen och inte gå allt för nära.

Lötbodal

Arbetet med att fälla träd är nu avslutat. Ännu en tid kommer skotaren att arbeta med att samla stockar och lägga upp vältor med virke längs vägen. Timmertransporter kommer att köra många vändor på Lötbodalsvägen så vi ber er ännu en gång att inte parkera längs vägen. Parkering kan ske enligt uppsatt anvisning uppe vid Lötbodalstorpet. En risk finns att ni kan bli instängda under tiden som lastning sker, ha tidsmarginal när ni ska hem. Parkering sker bäst vid Hagstumosse varifrån ni via gångtunneln snabbt kommer in i området.

Mer information kommer när allt är klart med avverkningen och arbetet med återställning tar vid.