2024-07-01
Vattenslang med munstycke

Bevattningsförbud i Gnesta tätort

Vi vill så här till sommaren påminna om att vi har bevattningsförbud i Gnesta tätort. Grundvattennivåerna är låga och vi behöver vara sparsamma med det vatten vi har.

Bevattningsförbudet innebär att du som bor i Gnesta tätort inte får fylla pooler, tvätta bilen, vattna gräsmattor eller göra andra uttag med slang kopplad till det kommunala vattennätet.

När det är bevattningsförbud får du bara använda det kommunala vattnet för grundläggande hushållsbehov som matlagning, dryck och hygien.

Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till viktiga samhällsfunktioner som vårdcentraler, storkök, skolor, äldreboenden, restauranger och för det grundläggande hushållsbehovet hemma.

Hjälp till att spara på vattnet

På grund av de senaste nederbördsfattiga åren är grundvattennivåerna i Gnesta kommun under det normala. Även du som bor i ett område där det inte utfärdats bevattningsförbud kan hjälpa till. För att inte fler områden ska riskera att få bevattningsförbud är det viktigt att alla i kommunen hjälper till att vara sparsamma med vattenanvändningen.

Frågor och svar om bevattningsförbudet

Vill du lära dig mer om vad som gäller vid bevattningsförbudet kan du läsa våra frågor och svar. Se relaterad information.

Kommunen arbetar med en ny vattenförsörjning

Arbetet med en ny vattenförsörjning för Gnesta tätort med sjön Klämmingen som ny vattentäkt pågår. Det nya vattenverket planeras vara i drift under år 2027.

Vill du lära dig mer om vad projektet för ny vattenförsörjning kan du läsa på projektsidan här på webben. Se relaterad information.