2022-05-20
Klämmingsbergsbadet i Gnesta

Bidrag till försök att rena råvatten

Igår, 19 maj, beslutade Länsstyrelsen i Södermanlands län att bevilja bidrag till ett pilotförsök med rening av råvatten från sjön Klämmingen.

Länstyrelsen i Södermanlands län beviljade ansökan med ett bidrag på högst 961 500 kronor, för att utföra pilotförsöket med rening av råvatten från Klämmingen inför projekteringen av Gnestas framtida vattenverk. Länsstyrelsens beslut grundas på förordningen om statligt stöd för bättre vattenhushållning.

Pilotförsöket har som mål att utgöra underlag till val av process och dimensionering av Gnestas framtida vattenverk.

Med detta positiva beslut är vi ett steg närmare med projektet för en ny vattenförsörjning i Gnesta tätort.

Information om den nya vattenförsörjningen

Vill du veta mer om den nya vattenförsörjningen är du välkommen in på vår webbsida: gnesta.se/vattenforsorjningen2026.