2020-12-20

Brand i garage - Avspärrningar hävs för närboende

Räddningstjänsten häver avspärrningarna för boende i området Rudholm. Personer som evakuerats får nu återvända till sina hem.

Uppdaterad 2020-12-20, kl 13:40

Fastigheten där branden uppstod och väg 57 utanför fastigheten planeras att vara avspärrade fram till kl 03:00 måndag den 21 december.

Uppdaterad 2020-12-20, kl 11:30

Fastigheten där branden uppstått kommer att vara avspärrad fram till måndag 21 december 06:00.

Även riksväg 57 vid området kommer att vara avspärrad för genomfart fram till kl 06:00 måndag 21 december.

Vad har hänt

Uppdaterd 2020-12-20, kl 08:34

I garaget finns brandfarliga ämnen och därför har ett 50-tal personer evakuerats.

Räddningstjänsten är på plats.

Det finns personal på plats vid Dansutskolan i Gnesta, där lokalerna öppnats för de som evakuerats.

Begränsad framkomlighet i området och trafik omleds via Väg 506, 507, 867.