2023-03-17

Bygglov för mobilmaster

Gnesta kommun har tagit emot ansökan om bygglov för två mobilmaster. Berörs du av detta kan du lämna in dina synpunkter till kommunen.

Mobilmast i Laxne – ärende BYGG.2021.147

Ansökan gäller en 72 meter hög mobilmast i Laxne.

Placeringen är cirka 300 meter väster om Hebyvägen och cirka 200 meter sydost om Laxneskolan. Se relaterad information.

Mobilmast i Gnesta – ärende BYGG.2022.344

Ansökan gäller en 42 meter hög mobilmast i Gnesta.

Placeringen är cirka 13 meter västerut från det vita vattentornet i Gnesta.
Se relaterad information.

Lämna synpunkter senast 28 mars

Vill du lämna synpunkter om byggloven ska du skicka dem till samhällsbyggnadsförvaltningen senast tisdag den 28 mars 2023.

E-post: byggomiljo@gnesta.se

  • För mobilmasten i Laxne anger du BYGG.2021.147 i ämnesraden.
  • För mobilmasten i Gnesta anger du BYGG.2022.344 i ämnesraden.

För postadress, se Kontakt.