2023-04-13
Illustration som föreställer en informaitonsskylt

Om avverkningen i Lötbodal

Lötbodals friluftsområde är hårt drabbat av angrepp av granbarkborrar. Avverkning av gran har pågått en tid och och beräknas vara klar till vecka 17.

Avverkningen med skördare (skogsmaskin som fäller, kvistar och kapar träd) i Lötbodalsområdets centrala delar beräknas vara avslutad till vecka 17. En skotare, en maskin som samlar upp och kör ut stockar till väg, kommer dock att arbeta inom det område som avverkats ännu en tid.

Perioden då det är farligt att vistas i skogens centrala delar under avverkningen upphör från och med vecka 17. Vi ber dock om att visa hänsyn till skotarens arbete och inte onödigtvis vistas inom område där utkörning sker.

Avverkningen kommer att fortsätta ytterligare någon vecka i området närmast motorklubben, alltså söder om Lötbodalstorpet/Hundklubben. Avverkning kommer senare också att ske vid Ekdal. Detta område berörs av ett spår väster om Lötbodalsområdet. Vi ber om att iaktta försiktighet vid båda dessa områden och hålla skyddsavstånd till den fällande maskinen.

Viktigt om vägen till Lötbodal

Så länge det finns stockar upplagda för utkörning längs vägen får ingen parkering av personbilar ske. Timmerbilarna måste få komma fram och virkes köras ut så vi kan bli klara så snart som möjligt. Parkering kan ske vid Lötbodalstorpet enligt den information som finns anslagen på brukshundsklubbens anslagstavla. Parkering kan även ske vid Hagstumosse idrottsplats.

Karta över parkeringar vid Lötbodal

Grönt område där avverkning beräknas vara avslutad vecka 17. Röda områden där avverkning kommer att ske ytterligare en tid.