2023-03-14
Illustration som föreställer en informaitonsskylt

Dags för avverkning i Lötbodal

Lötbodals friluftsområde är hårt drabbat av angrepp av granbarkborre. Av säkerhetsskäl kommer nu avverkning av död och skadad gran genomföras.

Avverkningen påbörjas i slutet av denna vecka, preliminärt torsdag den 16 mars. Förarbeten kan ske redan dagen innan. Det är farligt att vistas i skogen när avverkning pågår. Skyddsavstånd till maskinerna är minst 100 meter.

Under de veckor som avverkningen pågår och att allt virke är bortforslat får ingen parkering ske längs vägen upp till Lötbodal. Platser där virke kan lagras i väntan på borttransport är begränsad. Därför kommer virke köras ut kontinuerligt (dygnet runt, vardag som helgdag). Lastbilarna är stora och vägen smal, så vi hänvisar till stora parkeringen uppe vid Lötbodal. Parkering kan också ske vid Hagstumosse idrottsplats.

Karta över parkeringar vid Lötbodal

Bilden visar området vid Hundklubben /Stora parkeringen vid Lötbodal

Parkera inte inom rödmarkerat område. Här behöver timmerbilarna köra runt. Parkera istället inom grönt område.