2022-07-22

Det är torrt i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, det finns en risk för brand på många platser i Gnesta kommun. Var alltid varsam vid eldning.

Eftersom det är torrt i marken efter några varma dagar önskar vi påminna om att vara varsam vid eldning. Här kommer en påminnelse om vad man alltid behöver tänka på när man eldar.

Du som eldar ansvarar

Du som eldar är ansvarig för att elden inte sprider sig.
Kom ihåg att det är du som är ansvarig för att elden inte sprider sig. Det gäller även om det inte råder eldningsförbud. Förbered dig så här:

  • Se till att ansvarig finns för tändning och efterbevakning.
  • Ha släckutrustning förberedd och se till att någon kan använda den vid behov.
  • Grilla helst vid särskilt iordningsställda grillplatser.

Brandriskprognoser

Aktuella kartor för brandrisk hittar du på SMHI:s webbplats eller via appen Brandrisk ute.

Du kan också få information om brandriskprognosen från Södertörns brandförsvarsförbund, telefonnummer 08-721 23 26.