2022-10-31
Sopkärl med latrinkärl brevid

Enkät om avfallshantering

Just nu genomför Gnesta kommun en undersökning om hur nöjda våra kunder är med avfallshanteringen i kommunen.

Vi vill ha svar från dig som är boende i kommunen, företagare eller fastighetsägare och din medverkan i undersökningen är anonym.

Din medverkan ger oss svar på hur du tycker att det fungerar idag. Det kan vi sedan använda i vårt arbete med att förbättra kommunens tjänster.

Enkäten Länk till annan webbplats. består av nio frågor och tar cirka två minuter att genomföra.

Mer information om avfall och återvinning hittar du på sidan Avfall och återvinning - Gnesta kommun. Se relaterad information.