2018-10-08

Fakturering av avfallsavgifter

Dubbla fakturor, men för olika perioder, har skickats ut till många av våra avfallskunder. Den första fakturan avser perioden juli - september och den andra fakturan avser perioden oktober - december.

Fakturorna stämmer, men vanligtvis skickas en faktura för hela perioden juli - december. En felaktighet vid faktureringen gjorde tyvärr att det denna gång blev två olika fakturor.

Båda fakturorna stämmer och ska betalas.

Vill du komma i kontakt med oss angående detta, vänligen ring den tekniska kundtjänsten på 0158 - 275 200.

Senast publicerad 2018-10-08