2021-04-14
Höns  vid hönshus

För dig som har hobbyhöns och tamfåglar

Fågelinfluensa finns just nu i Sverige. Det är en sjukdom som främst påträffas bland vilda fåglar, men kan också sprida sig till tamfåglar.

För att minska risken för spridning av smittan finns tre skyddsnivåer. Det är Jordbruksverket som tillsammans med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) gör bedömningar om vilken nivå som är aktuell.

Just nu gäller skyddsnivå två i hela Sverige förutom i vissa delar av Skåne och Östergötlands län.

Detta gäller för dig som har hobbyhöns och tamfåglar

  • När du har andra fåglar i fångenskap eller hobbyhöns och inte säljer ägg, kött eller andra produkter – skyddsnivå 2
  • Hobbyhöns och andra fåglar i fångenskap ska vara inhägnade.
  • Inhägnaden ska gärna ha tak eftersom det minskar risken för att vilda fåglar tar sig in.
  • Stängslet på inhägnaden ska vara så högt att hönsen inte tar sig över men minst 90 centimeter beroende på hur man bygger upp inhägnaden. Inhägnadens nätväggar ha en maskstorlek på högst 51 millimeter och ska vara tätt nertill.
  • Foder och dricksvatten ska du ge inomhus eller under ett skydd utomhus.
  • Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet.
  • Det finns inget förbud mot att flytta höns och andra tamfåglar. Men de ska vara friska och det får inte finnas någon misstanke om att de är sjuka innan du flyttar fåglarna.

För mer information se Jordbruksverkets hemsida (länk finns under relaterad information) eller kontakta oss på miljöenheten (se kontaktinformation).