2021-06-23
sol på gul bagrund

Förlängda handläggningstider på miljö- och byggenheten

Under sommaren kan handläggningstiderna för vissa ärenden samt svarstider på e-post komma att bli längre än vanligt då bemanningen minskar.

Miljöenheten

För att all personal ska ha möjlighet att ta ut semester kommer miljöenheten att göra en prioritering av inkommande ärenden där de mest akuta hanteras först. Det kan innebära att du får vänta längre på besked i övriga ärenden.
Om du behöver komma i kontakt med miljöenheten under sommaren kontaktar du enklast servicecenter som dirigerar dig vidare till den handläggare som finns på plats. Du kan också skicka ett e-post till miljoenhetens inkorg som bevakas av den handläggare som finns på plats. Se kontakt

Bygglov

Även bygglov kommer att ha en lägre bemanning på grund av semester. Det kan medföra något längre svarstider på frågor som inkommer via deras e-post, se kontakt.