2022-09-27
Träd som fallit i skogen

Fortsatta angrepp av granbarkborren

Gnestas skogar har drabbats hårt av granbarkborrens framfart. Var därför extra uppmärksam på fallande träd i skogen. Kommunen kommer att vidta åtgärder på lång och kort sikt.

Uppdatering den 27 september 2022:

Kommunstyrelsen tog i måndags beslut om avverkning av skog som är angripen av Granbarkborre.

Innan avverkningen kan ske ska ansökan godkännas av Skogsstyrelsen, en noggrann inventering av vilka områden som är drabbade ska göras och kommunen kommer att bjuda in alla intresserade föreningar och individer till informationsmöte.

Parallellt med dessa insatser kommer kommunen att se över den gällande skogsbruksplanen. En långsiktig skogspolicy kommer också att upprättas.

Avverkningen är nödvändig för att skydda naturvärden och människor som rör sig i skog och mark.

Beslutet ska justeras och blir giltigt först därefter.

Mer information om Granbarkborren, angreppen och kommunens insatser finns på en nyskapad sida. Se relaterad information.

Publicerat den 31 augusti:

Under måndagen informerade skogssällskapet kommunstyrelsens ledamöter om status för kommunens skogsinnehav. Kommunen har åtgärdat ett flertal granbarkborreangrepp under våren och försommaren 2021. Tyvärr har angreppen ändå fortsatt att spridas, och nu är stora delar av granskogen drabbad av angrepp. Budskapet till kommunen var att det brådskar med avverkning.

Granbarkborren är en skalbagge som dödar levande granar. Sedan 2018 har det varit ovanligt torrt i markerna vilket har lett till stressade träd. Det i sin tur leder till att de inte kan försvara sig mot angreppen.

Det är viktigt att avverka träden i de drabbade områdena och ibland även omkringliggande skog för att minska spridningen av angreppen. Dessutom utgör döda träd en risk för människa och samhälle. Träd som dör riskerar att falla omkull, till och med av sig själva trots att det är vindstilla. Det innebär också en större brandrisk.

Med anledning av det allvarliga läget kommer kommunen att prioritera den här frågan och beslut om åtgärder på kort sikt förväntas tas vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde den 26 september. Beslutet förväntas innebära en avverkning av nödvändiga delar av skogen i vinter.

Förvaltningen arbetar också med en plan för hur den kommunala skogen ska förvaltas på ett ändamålsenligt sätt på lång sikt.

Var försiktig i skog och mark

Det finns alltid anledning att vara försiktig vid vistelse i skogen. Nu är det dock extra viktigt eftersom träd kan falla ner när som helst. Även när det är vindstilla. Tänk också på att vara extra varsam vid eldning då de här döda torra träden mycket lätt fattar eld.