2020-12-14

Fortsatta problem med älgar i Björnlunda

Älg som står i skogsbryn

Vi får fortsatt in rapporter om älgar inne i tätorten, vilket skapar oro då det kan innebära en risk för både människor och djur. Vi ber därför boende i området att bland annat ta bort fallfrukt i sina trädgårdar.

För att minska risken för att vilda djur söker sig in i tätbebyggda områden uppmanar nu miljöenheten i samråd med viltvårdare boende i Björnlunda att:

  • inte mata vilda djur.
  • ta bort fallfrukt från sina trädgårdar.
  • plocka och förvara vinteräpplen.

Genom att ta bort möjliga källor till föda för djuren minskar vi risken för att de ska röra söka sig in i våra bostadsområden och att de istället stannar kvar i sin naturliga miljö.