2018-11-26

Fortsätt koka dricksvattnet i Laxne

Bild på kastrull med kokande vatten

Nya provresultat visar att Laxnes kommunala dricksvatten nu är tjänligt. Rekommendationen är ändå att du fortsätter koka ditt vatten.

Vid rutinkontroll av vattenkvalitén vid vattenverket konstaterades koliforma bakterier i dricksvattnet. Vattnet bedömdes som otjänligt.

Den senaste provtagningen visar att vattnet nu är tjänligt. Vi rekommenderar dock kokning tills två på varandra efterföljande prov säkerställer att vattnet är godkänt enligt livsmedelslagen. Nya provtagningsresultat förväntas komma senast i början på nästa vecka (3 december). 

Kokningsrekommendation

Vi rekommenderar tillsvidare samtliga hushåll inom det kommunala VA-nätet i Laxne att koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning. Vattnet är ofarligt om det kokas.

Utredning

VA-enheten har tagit nya prover och utreder orsaken till de förhöjda värdena av koliforma bakterier. Nya provtagningsresultat förväntas komma senast i början av nästa vecka (3 december). Hemsidan uppdateras löpande.

För frågor och svar om vattensituationen, se relaterad info.

Senast publicerad 2018-11-26