2023-08-15
Badstrand i solsken med båtbryggor i bakgrunden.

Frösjöstrand – avrådan från bad tas bort

15 augusti – vattnet vid Frösjöstrand har vid provtagning visat på lägre halter av E. coli-bakterier och avrådan från bad tas bort tillsvidare.

Sedan mars 2023 har prover tagits på badvattnet vid Frösjöstrand med två veckors mellanrum. Det prov som togs måndag den 7 augusti visade på förhöjda halter av E. coli-bakterier (tarmbakterier) och badvattnet klassades som otjänligt.

En ny analys av vattnet som mottogs av kommunen den 14 augusti visar på så pass mycket lägre mängder av bakterier i vattnet att det klassas som tjänligt med anmärkning.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet visar något förhöjda värden, men att bada i vattnet inte bedöms innebära någon hälsorisk, samtidigt som kommunen bör fortsätta följa upp varför halten är förhöjd.

Det innebär att avrådan från bad vid Frösjöstrand tas bort från och med den 15 augusti tillsvidare med fortsatt utökad bevakning av vattenkvaliteten på platsen.

Läs på Havs- och vattenmyndigheten vad tjänligt vatten med anmärkning innebär. Länk till annan webbplats.

Utredningar pågår

Vattnet vid badplatsen Frösjöstrand har under de senaste somrarna periodvis haft förhöjda halter av E. coli-bakterier. Sedan hösten 2021 genomför kommunen en utökad utredning kring badvattenkvaliten vid badplatsen.

Det första som undersöktes var om det var fel på vattenledningen som går till reningsverket, vilket visade sig inte vara en trolig anledning till problemet. Fokus riktas istället på att undersöka avloppsledningarna i marken i området.

Läs mer om tester och utredningar gällande Frösjöstrands badvatten. Länk till annan webbplats.

Provtagning av vattenkvaliteten

Gnesta kommun tar regelbundet prover på vattnet på de kommunala badplatserna. Vattnet kontrolleras främst på bakterier och algförekomst.

Besök gärna platsen

Platsen är oavsett vattenkvalitet öppen för besökare. Här är det utöver bad möjligt att använda beachvolleybollplan, utegym och lekplats.

Läs mer om Frösjöstrand. Länk till annan webbplats.