2021-07-29
Tecknad jordglob med grön bakgrund

Gnestaborna i topp på gröna investeringar

Under det första halvåret 2021, har invånarna i kommunen beviljats högst avdrag för grön teknik. Det visar nya siffror från Skatteverket.

I genomsnitt beviljades avdrag med 116 kronor per invånare, rikssnittet ligger på 24 kronor.

Här i kommunen finns också flest köpare av grön teknik, 48 köpare per
10 000 invånare, vilket är bra i jämförelse med hela landet, där motsvarande siffra är 16 köpare per 10 000 invånare.

Avdrag för grön teknik ges, enligt Skatteverket, för:

  1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
  2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
  3. Installation av laddningspunkt till elfordon.