2020-10-14
Ekologiska rödbetor.

Gnesta placerar sig bra i ekomatligan

Ekomatcentrum har gjort en genomgång av livsmedelsinköpen i kommuner 2019. Av de svarande 254 kommuner placerar sig Gnesta kommun på en hedrande 19:e plats.

Ekomatcentrum är en ideell organisation vars huvudsakliga syfte är att öka intresset för ekologiska och klimatsmarta livsmedel i butik, restaurang och storhushåll. Gnesta kommun är på 19 plats bland Sveriges kommuner. Ekomatcentrum har gjort en genomgång av livsmedelsinköpen i kommuner 2019. Av de 254 kommuner som svarade placerar sig Gnesta kommun på en hedrande 19:e plats med 47 % ekologiska livsmedel. För att läsa hela marknadsrapporten, se relaterad info.

Regeringens inriktningsmål för offentlig sektor på 60 % till 2030 är inom räckhåll. 2019 var genomsnittet för ekologiska inköp i Sveriges kommuner 38 %. Skillnaderna mellan kommunerna är dock stora. Sju kommuner har redan nått det nationella målet på 60 % (Lund 83 %) medan den lägst placerade kommunen balanserar på 6 %.

– Arbetet går vidare med att öka sortimentet med ekologiska livsmedel säger kostansvarig Marie Ceder Åkerlund. Gnesta kommun siktar högt!