2019-09-06
Insektshotell på husfasad

Gnesta, Sveriges mest bi-vänliga kommun

Gnestaborna har varit flitigast på att göra räddningsinsatser för bin, vilket presenteras i Naturskyddsföreningens rankning av Sveriges 290 kommuner.

Sedan Naturskyddsföreningens satsning Operation: Rädda bina drog i gång i våras har det gjorts räddningsinsatser för bin och andra vilda pollinatörer som aldrig förr. En tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvinna. Det har fått tusentals bi-vänner runt om i landet att rycka ut för att hjälpa bin med mat och bostäder.

Gnesta kniper förstaplaceringen av kommunerna. Där har 59 räddningsinsatser gjorts, vilket är bäst i förhållande till kommunens folkmängd.

Gnesta kommun har under året avstått från att klippa kommunala gräsytor för att ge bin och andra insekter mat. Under sommaren kom det också in ett e-förslag om just detta. Som fick många röster. Så, engagemanget är stort i Gnesta.

På förskolan Ängen har barnen byggt bi-hotell tillsammans med sina pedagoger. Hotellen är på plats på förskolan, så barnen kan följa hotellets aktivitet.