2021-07-30
Badplatsen vid Frösjöstrand

Badplatsen vid Frösjöstrand

Godkänt badvatten vid Frösjöstrand

Nytagna prover, från vecka 30, visar att badvattnet vid Frösjöstrand är tjänligt. Det betyder att badvattnet är godkänt att bada i.

Publicerat 2021-07-21 kl 15.45

Onsdagen den 21 juli har vi fått svar på den senaste provtagningen av badvattnet vid Frösjöstrand. Provet visar på något förhöjda värden av bakterier. Avrådan från bad kvarstår.

Den senaste provtagningen vid Frösjöstrand visar på att vattnet är tjänligt med anmärkning. Enligt försiktighetsprincipen avråder vi därför från bad i avvaktan på ytterligare provsvar.

Vid Natenbadet i Stjärnhov visade det senaste provet inte på några förhöjda värden och vattnet är därför tjänligt.

Publicerat 2021-07-19 kl 10.11

Senaste provtagningen visar att badvattnet vid Frösjöstrand är otjänligt. Det betyder att vi avråder från att bada i vattnet.

Ny provtagning ska göras där resultatet förväntas komma under denna veckan, 19-25 juli.

Vid Natenbadet i Stjärnhov, visade provtagningen på något förhöjda värden av bakterier, vattnet är tjänligt med anmärkning. En ny provtagning på vattnet görs även här denna vecka.

Avrådan från bad görs endast där provtagning visar på otjänligt vatten.

Utredning pågår

Orsaken till att det har varit förhöjda halter av E. coli-bakterier (tarmbakterier) i Frösjön är oklart.

Förra årets dåliga badvattenkvalité har utretts för att hitta orsaken. Denna utredning pågår fortfarande, samtidigt som eventuella föroreningskällor projekteras för att åtgärdas. På Frösjöstrand har kommunen beslutat om extra provtagning under säsongen för att ha koll på badvattnets kvalitét.

Vattenprover på kommunala badplatser

Gnesta kommun tar under badsäsongen kontinuerligt prover på badvattnet vid de kommunala badplatserna.

Vid provtagningstillfället mäter vi även temperatur, siktdjup samt om det förekommer algblomning.

Våra provresultat redovisas på Havs- och vattenmyndighetens webbplats under den officiella badsäsongen som är 21 juni - 20 augusti, se relaterad information.

Undvik trängsel

Det fina sommarvädret lockar till bad. Men tänk på att vi fortfarande är mitt i en pandemi så undvik trängsel och håll avstånd. Är det trångt på badplatsen uppmanar vi dig att istället besöka någon av våra andra fina badplatser, se relaterad information.

Mer information

Miljöenheten är tillsynsmyndighet och bedriver aktiv tillsyn av strandbaden och kontrollerar att provtagningar utförs.

Har du frågor eller klagomål om kvalitén på vattnet, skötsel eller drift på våra kommunala badplatser kan du använda vår e-tjänst Tyck till och påverka eller kontakta gatuenheten via kommunens servicecenter, se relaterad information.