2024-06-18

Håll koll på badvattenkvaliteten

Vi tar regelbundna prover på Gnestas sex kommunala badplatser. Det senaste provet visade på tjänligt vatten vid Frösjöstrands badplats.

Det senaste badvattenprovet för Frösjöstrands badplats visar på tjänligt badvatten. Proverna togs måndag den 24 juni.

Provtagning på kommunala badplatser

Vi tar regelbundna prover på Gnestas sex kommunala badplatser, där vattnet i huvudsak kontrolleras på bakterier och algförekomst. Proverna tas en gång i månaden under badsäsong (21 juni–15 augusti). På Frösjöstrands badplats och Klämmingsbergsbadet tas vattenprover varannan vecka.

Så här bedöms bakteriehalten

  • Tjänligt – bakteriehalten är låg och det går utmärkt att bada.

  • Tjänligt med anmärkning – vattnet innehåller lite högre bakteriehalter, men det finns ingen risk för sjukdom i samband med bad. Ett omprov tas så fort som möjligt.

  • Otjänligt – vattnet innehåller höga bakteriehalter och man bör avstå från bad tills dess att nya prover visar att det går att bada. Om en badplats visar ett otjänligt prov så tas ett omprov så fort som möjligt. Kommunen avråder då från bad, fram tills dess att vattenkvaliteten förbättrats.

Om vattnet är otjänligt

Om ett badvattenprov visar på otjänligt badvatten avråder kommunen från bad och ett omprov tas. Vi meddelar beslutet om avrådan på vår webbplats och på vår sida på Facebook. Vi sätter även upp informationsskyltar på aktuell badplats.

Vi häver avrådan när badvattenproverna visar på tjänligt badvatten.