2022-11-18
Frigående tupp och höna

Högrisk för fågelinfluensa i Södermanland

Från den 16 november har det upprättats högriskområden för fågelinfluensa varav södermanland är ett. I högriskområden finns det regler som måste följas för att minska risken för att dina fåglar ska smittas och dö.

Duvor och höns

För att undvika att dina fåglar kommer i kontakt med fågelbajs från vilda fåglar ska du följa:

 • Hobbyfåglar (duvor och höns) ska hållas inhägnade under tak eller inomhus om det finns utrymme för djuren.
 • Om djuren hålls utomhus ska du ge foder och dricksvatten under ett skydd.

Fjäderfävilt

Det här gäller i ett högriskområde om du har hägnat fjäderfävilt:

 • Om du inte kan ha dem inomhus eller om de utsätts för onödigt lidande kan de hållas inhägnade utomhus.
 • Inhägnader för änder ska vara täckta med nät för att undvika kontakt med vilda and- och vadarfåglar.
 • Foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.
 • Du ska övervaka hälsoläget för att tidigt kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.
 • Om du håller flera olika arter av fjädervilt ska du tvätta händerna och byta skor innan du går från en fågelart till en annan inom samma anläggning.
 • Du ska ha ett godkännande av Jordbruksverket för att få sätta ut fjädervilt i naturen. Fåglarna ska bland annat ha testats negativt för fågelinfluensa.
 • Du ska föra journal över alla utsättningsplatser.
 • Du får ha behållare för badvatten i inhägnaden, om vattnet skyddas från vilda and- och vadarfåglar.
 • Vilda änder får inte tas in till anläggningen.

Du kan läsa mer på jordbruksverkets hemsida, se relaterad information