2020-07-20
Vattendroppar

Hur får vi vårt dricksvatten?

Det är lätt att ta rent vatten i kranarna för givet men hur får vi egentligen vårt dricksvatten?

Vi kan inte ta vattnet direkt från sjöar eller grundvatten för att dricka. Innan vi kan använda det som livsmedel så går vattnet genom en reningsprocess. Detta görs i flera steg där det exempelvis silas genom sandbäddar och belyses med uv-ljus.

Är du intresserad av hur det går till så kan du läsa mer på vår sida Spara vatten, se relaterad information