2019-08-30
Bild på en sothöna

Inbjudan till vattendragsvandring vid Sörby viltvatten

Måndagen den 2 september bjuder Trosaåns vattenvårdsförbund in till en vattendragsvandring vid Sörby viltvatten från klockan 18:00 fram till skymningen.

Samling vid Torsåkers kyrka.

Vägbeskrivning: Ta väg 224 som går mellan Gnesta och Lästringe trafikplats vid E4:an. Sväng av vid skylt Torsåker k:a. Framme vid kyrkan finns parkeringsplatser.

Temat för vattendragsvandingen är Våtmarker och Sörbys historia som förutom Sörmlands största tegelbruk och spioner omfattar historien om utdikningen av Rudsjön och tillkomsten av Sörby viltvatten. Sörby viltvatten är en av Gnesta kommuns bästa fågellokaler och i månadsskiftet augusti/oktober kan det rasta vadarfåglar som är på väg från norr. Ta gärna med en kikare så får vi se om det är några just den 2 september. Vattendragsvandringen är givetvis kostnadsfri.

Frågor om vattendragsvandringen besvaras av Bertil Karlsson tel 070 347 55 55

Välkomna
Trosaåns vattenvårdsförbund och Göran Lagerström Sörby Säteri