2020-03-20
Kartbild över avverkningsområdet samt uppsamlingsområdet

Det rödmarkerade området är det område som kommer att avverkas. Det blå området visar ungefär var ris och virke kommer att läggas upp.

Information om skogsarbete i Björnlunda

Barkborrarna härjar vidare i våra kommunalt ägda skogar. Nu har ett område med svårt angripna granar hittats i anslutning till motionsspåret i ett område vid Björnlunda hembygdsgård.

Tyvärr måste vi ta bort de skadade och döende granarna. Döda träd blir efter
en tid riskträd som kan falla på förbipasserande. Sörmland omfattas också av bekämpningsområde mot granbarkborre 2020 så vi måste vidta åtgärder. Åtgärderna är att vi avverkar ett område på 0,5 hektar. Tall och lövträd lämnas. I möjligaste mån kommer ris att tas bort och givetvis kommer motionsspåren att särskilt återställas.

Arbetet kommer att starta snarast och pågå under några dagar. Vi ber er att hålla avstånd till arbetsmaskinerna om ni vistas i området. Virke och ris kommer att läggas upp invid vägen som går mellan Hembygdsgården och Åtterstavägen (Eriksgatan). Denna väg är ett populärt promenadstråk så vi ber er att hålla särskild koll på barn. Det är en stor risk att klättra på virkeshögarna.

Frågor om allt det praktiska kring avverkningen kontakta Skogssällskapet Marie Dahlstrand Wickström. Se kontakt.
För övergripande frågor: Gnesta kommun Bertil Karlsson. Se kontakt.