2021-06-07
Stig i skog

Information om vägen till Lötbodals friluftsområde

Lötbodalsvägen är för tillfället i ett mycket dåligt skick. Kommunen inväntar att virket från årets avverkning på grund av granbarkborrar ska köras ut under juni månad och därefter kommer vägen att återställas för personbilstrafik.

Lagningen av vägen påbörjas så snart vi kan få tillgång till grävmaskin, lastbilar och grus. Att tillfälligt laga de värsta skadorna innan timmertransporterna är ute är inte meningsfullt då nya skador genast skulle uppstå. Det behövs ett större arbete med vägen än att bara tillfälligt fylla igen potthål.

Gnesta kommun avråder från att köra upp till Lötbodal innan vägen är lagad. Det krävs stor försiktighet och en bil med hög frigång om inte skador ska uppstå. Gnesta kommun rekommenderar att ni parkerar vid Fårhagen, det så kallade Torget och fortsätter vidare till fots. För de allra flesta som söker sig till strövområdet för vandring bör det fungera lika bra att utgå från Fårhagen under en kortare tid. För de som har platsbundna aktiviteter kan vi bara beklaga och hoppas på att vissa av dessa kan genomföras i Fårhagens närområde. Elljusspåret som passerar leder till exempel direkt ut i skog som inte berörts av avverkning 2021.