2023-02-20
Granskog

Informationskväll om avverkning i Laxne

Barkborrarna fortsätter att döda granar i den kommunala strövskogen. För att hindra spridningen planeras nu en ny avverkning. Välkommen till ett informationsmöte torsdag 23 februari.

Barkborrarna fortsätter att döda granar i den kommunala strövskogen. Trots flera insatser genom åren fortsätter angreppen. Av säkerhetsskäl planera vi att göra nya avverkningar av angripna träd under vintern 2023.

Vi planerar också att avverka åkergranen mellan de angripna skogarna i den sydvästra kanten där träd också börjat dö. Granen där mår uppenbart inte bra. På sikt kommer vi där istället plantera en lövskog.

På torsdag 23 februari klockan 19.00 finns Gnesta kommun och Skogssällskapet på Laxnegården och informerar om vad, när och hur vi kommer att arbeta med i vår gemensamma kommunala strövskog.