2022-06-13

Intakta spillvattenledningar

Kommunen fortsätter att undersöka orsaken till de förhöjda E. cole-bakteriehalterna i Frösjön. Nu senast har dykare kunnat avfärda misstanken om läckande spillvattenledningar i Frösjön.

Under våren utfärdade kommunen badförbud vid badplatsen i Frösjön. Det beror på att vattenprover visar för höga halter av E. coli-bakterier i vattnet. Problemen började uppstå redan under sommaren 2021, därför har kommunen utfört utökade utredningar ända sedan i höstas.

Inga felkopplingar i närheten av Frösjöbadet

Det första kommunen har försökt ta reda på är om det är någon avloppsledning för spillvatten som felkopplats, så att spillvatten (avlopp från toaletter) leds ut i dagvattenledningar (som transporterar regnvatten). Nu senast har en dykare besiktigat spillvattenledningarna under Frösjön och kunnat konstatera att de är helt intakta. Med det är alla avloppsledningar i badets absoluta närhet undersökta och felet har inte hittats där.

Felsökningen fortsätter

Det är glädjande besked, men tyvärr betyder det också att vi behöver fortsätta med felsökningen, säger Anna-Karin Lindblad Wieslander, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.
Nu börjar arbetet med att flytta undersökningarna längre bort från badet.