2020-09-24
Kastrull med vatten som kokar

Koka vattnet i Laxne

Vi fick en ny akut vattenläcka i Laxne runt kl 12.45 torsdagen den 24 september. När vattnet kommer tillbaka rekommenderar vi att du kokar ditt vatten innan det används till mat eller dryck.

I samband med lagningen av vattenläckan kan vattnet ha blivit kontaminerat/förorenat.

Kokningsrekommendation och vattentankar

Vi rekommenderar tillsvidare hushållen i Laxne, som är påkopplade till det kommunala VA-nätet, att koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning. Vattnet är ofarligt om det kokas.

Vattentankar står vid följande platser:

  • Vid Utvägen 3
  • Vid Laxnevägen 19
  • Vid Laxne skola

Sms till berörda fastigheter

Vi har skickat sms till de fastigheter som kommer att beröras av detta. Fick du inte ett sms, trots att din fastighet ligger inom berört område? Gå in och registrera ditt mobilnummer eller din e-postadress för att i framtiden ta emot sms. För att komma till registreringen, se relaterad information.

Provtagning

Prover ska tas och svar beräknas komma under början av vecka 40 (28-29 september).