2018-12-01

Laxnes vatten behöver inte kokas

Två på varandra efterföljande prov visar att Laxnes kommunala vatten nu är tjänligt utan anmärkning.

I samråd med tillsynsmyndigheten hävs därför kokningsrekommendationen.

Vi tackar de boende i Laxne för deras förståelse och tålamod.

Senast publicerad 2019-04-04