2020-09-27
Kastrull med vatten som kokar

Laxnes vatten behöver inte kokas

Från och med söndag den 27 september behöver inte vattnet kokas i Laxne. Vi har nu fått provresultatet som visar att vattnet inte är förorenat eller kontaminerat. 

Vad har hänt

Under de senaste veckorna har vi haft problem med två akuta vattenläckor i Laxne. Då det har funnits risk för att vattnet kan ha blivit förorenat har vi gått ut med rekommendation om att koka vattnet.

Nu har vi fått svar på de vattenprover som skickats för analys och proverna visar att vattnet inte är förorenat. Det innebär att du inte behöver koka ditt vatten längre.

Sms till berörda fastigheter

Vi har skickat sms till de fastigheter som kommer att beröras av detta. Fick du inte ett sms, trots att din fastighet ligger inom berört område? Gå in och registrera ditt mobilnummer eller din e-postadress för att i framtiden ta emot sms. För att komma till registreringen, se relaterad information.